Găng tay len 7 kim

Găng tay dệt trên máy 7 kim có 2 loại : găng tay trắng và găng tay màu.

1, Găng tay len màu trọng lượng : 40 gram, 45 gram, 50 gram, 55 gram, 60 gram, 65 gram, 70 gram, 80 gram.

2, Găng tay len trắng trọng lượng : 40 gram, 45 gram, 50 gram, 55 gram, 60 gram, 65 gram, 70 gram, 80 gram, 90 gram.

3, Găng tay len poly trắng trọng lượng 40 gram, 50 gram, 60 gram

Găng tay trắng 90 gram
Găng tay trắng 80 gram
Găng tay trắng 70 gram
Găng tay trắng 60 gram
Găng tay trắng 50 gram
Găng tay trắng 40 gram