Găng tay len 7 kim

Găng tay dệt trên máy 7 kim có 2 loại : găng tay trắng và găng tay màu.

1, Găng tay len màu trọng lượng : 40 gram, 45 gram, 50 gram, 55 gram, 60 gram, 65 gram, 70 gram, 80 gram.

2, Găng tay len trắng trọng lượng : 40 gram, 45 gram, 50 gram, 55 gram, 60 gram, 65 gram, 70 gram, 80 gram, 90 gram.

3, Găng tay len poly trắng trọng lượng 40 gram, 50 gram, 60 gram

Găng Tay Màu 70 gram
Găng Tay Màu 60 gram
Găng Tay Màu 40 gram
Găng Tay Màu 50 gram